Skip to content

Medlemsavgifter

Medlemsavgift fastställes vid årsmötet och gäller ett år framåt (från 1 januari till och med 31 december månad).
Tänk på att om du ska tävla så måste medlemsavgiften till klubben vara betald INNAN tävlingslicens för det nya året utfärdas.
Detta eftersom även tävlingslicenserna gäller på årsbasis från den 1 januari – 31 december.

Medlemsavgifter:
  • Björnbusarna: 300 kr
  • Björnligan: 500 kr
  • Ungdomsgruppen: 500 kr
  • Seniorgruppen: 900 kr
  • Familjemedlemskap: 1000 kr
    Familjemedlemskap gäller för personer folkbokförda på samma adress.

Betalning av medlemskap görs till bankgironummer 5031-7080 eller Swishnummer 1230378851.

Vid betalning, vänligen uppge personnummer samt vilken grupp du tränar i.
Vid familjemedlemskap ska samtligas uppgifter lämnas.